• De dubbele bodem van net-
    Het is een echte Hotel Modern-voorstelling. De onbekende constructies blijken in het volle licht maquettes te zijn van huiskamers, een gevan …