• Het voorstelbaar maken va
    In de voorstelling Kamp wordt de onvoorstelbare Holocaust letterlijk hanteerbaar gemaakt. Het zichtbaar zijn van de spelers tijdens de voors …